top of page
311061828_10158843003637304_435246811080984748_n.jpg

Tóm lại, hỡi các bạn thân mến, tôi rất vui khi tìm thấy nơi các bạn những niềm an ủi mà Tông đồ Phaolô đã đánh giá rất cao: “những niềm an ủi của đức tin”(...) 

Saint Scalabrini,  Pel compimento della Sacra Visita Pastorale, Piacenza 1880, trang 3-4.

OA - KỶ NIỆM LỄ LỄ 
DA - LỄ KỶ NIỆM DIACONATE
PP - SỰ NGHIỆP VĨNH VIỄN
FP - NGHỀ ĐẦU TIÊN
BD - LỄ SINH NHẬT
+  - KỶ NIỆM CHẾT

Calendar Pages
bottom of page