top of page

Upcoming Events

 • REGIONAL ASSEMBLY OF SCALABRINIANS IN ASIA (RASA) 2024
  REGIONAL ASSEMBLY OF SCALABRINIANS IN ASIA (RASA) 2024
  Th 2, 29 thg 7
  Manila
  14:00 GMT+8 29 thg 7, 2024 – 12:00 GMT+8 02 thg 8, 2024
  Manila, 1000 San Marcelino St, Ermita, Manila, 1000 Metro Manila, Philippines
  14:00 GMT+8 29 thg 7, 2024 – 12:00 GMT+8 02 thg 8, 2024
  Manila, 1000 San Marcelino St, Ermita, Manila, 1000 Metro Manila, Philippines
  Theme: Spirituality of St. Scalabrini & Synodal Community Venue: Prince Hotel, 1000 San Marcelino Street, Ermita, Manila Time: July 29 - August 2, 2024
 • 54th Provincial Assembly
  54th Provincial Assembly
  Th 2, 17 thg 4
  Tagaytay
  7:00 17 thg 4, 2023 – 0:00 21 thg 4, 2023
  Tagaytay, 4X52+JCJ, Magallanes Dr, Tagaytay, Cavite, Philippines
  7:00 17 thg 4, 2023 – 0:00 21 thg 4, 2023
  Tagaytay, 4X52+JCJ, Magallanes Dr, Tagaytay, Cavite, Philippines
  After 3 years, this Provincial Assembly is planned to be in-person!
 • Kỷ niệm 25 năm phong Chân phước cho Chân phước Scalabrini - Bế mạc Năm Scalabrini
  Kỷ niệm 25 năm phong Chân phước cho Chân phước Scalabrini - Bế mạc Năm Scalabrini
  Th 4, 09 thg 11
  một định thức
  18:00 GMT+11 09 thg 11, 2022
  một định thức
  18:00 GMT+11 09 thg 11, 2022
  một định thức
  Bế mạc Năm Scalabrini từ Piacenza đánh dấu kỷ niệm 25 năm phong chân phước cho Chân phước Scalabrini. Lễ kỷ niệm theo khu vực với các phong tục địa phương.
 • Hành hương Rôma xin phong thánh cho Chân Phước
  Hành hương Rôma xin phong thánh cho Chân Phước
  Th 6, 04 thg 11
  Rô-ma
  08:00 GMT+11 04 thg 11, 2022 – 12:00 GMT+11 06 thg 11, 2022
  Rô-ma, Roma, Ý
  08:00 GMT+11 04 thg 11, 2022 – 12:00 GMT+11 06 thg 11, 2022
  Rô-ma, Roma, Ý
 • 70 năm Scalabrinian hiện diện tại Australia (1952 - 2022).
  70 năm Scalabrinian hiện diện tại Australia (1952 - 2022).
  Th 4, 02 thg 11
  Sidney
  10:00 GMT+11 02 thg 11, 2022
  Sidney, Sídney Nueva Gales del Sur, Úc
  10:00 GMT+11 02 thg 11, 2022
  Sidney, Sídney Nueva Gales del Sur, Úc
  Bài báo sẽ được đăng trên các tờ báo của Giáo phận, bản tin CRA, phương tiện truyền thông tôn giáo, các lễ kỷ niệm dịp này.
 • Lễ kỷ niệm thành lập các nữ tu Scalabrinian
  Lễ kỷ niệm thành lập các nữ tu Scalabrinian
  Th 3, 25 thg 10
  một định thức
  10:00 GMT+11 25 thg 10, 2022
  một định thức
  10:00 GMT+11 25 thg 10, 2022
  một định thức
 • “Convengo Storico” ở Piacenza
  “Convengo Storico” ở Piacenza
  Th 5, 29 thg 9
  Plasencia
  10:00 GMT+10 29 thg 9, 2022 – 14:00 GMT+10 30 thg 9, 2022
  Plasencia, Plasencia, Piacenza, Ý
  10:00 GMT+10 29 thg 9, 2022 – 14:00 GMT+10 30 thg 9, 2022
  Plasencia, Plasencia, Piacenza, Ý
 • 40 năm Scalabrinian hiện diện tại Philippines (1982 - 2022)
  40 năm Scalabrinian hiện diện tại Philippines (1982 - 2022)
  Th 4, 21 thg 9
  Ma-ni-la
  10:00 GMT+10 21 thg 9, 2022
  Ma-ni-la, Manila, Gran Manila, Philippines
  10:00 GMT+10 21 thg 9, 2022
  Ma-ni-la, Manila, Gran Manila, Philippines
  Xuất bản các bài báo, lời khai, nghiên cứu từ Trung tâm Di cư Scalabrini, các lễ kỷ niệm đánh dấu dịp này.
 • Lễ kỷ niệm phó tế Chân Phước Scalabrini
  Lễ kỷ niệm phó tế Chân Phước Scalabrini
  Th 3, 20 thg 9
  một định thức
  10:00 GMT+10 20 thg 9, 2022
  một định thức
  10:00 GMT+10 20 thg 9, 2022
  một định thức
  Một buổi sinh hoạt với các thầy phó tế trong Tỉnh Dòng.
 • Kỷ niệm sự hiện diện của Scalabrinian tại Nhật Bản (2003 - 2022)
  Kỷ niệm sự hiện diện của Scalabrinian tại Nhật Bản (2003 - 2022)
  Th 2, 12 thg 9
  một định thức
  10:00 GMT+10 12 thg 9, 2022
  một định thức
  10:00 GMT+10 12 thg 9, 2022
  một định thức
 • Kỷ niệm sự hiện diện của Scalabrinian tại Việt Nam
  Kỷ niệm sự hiện diện của Scalabrinian tại Việt Nam
  Th 5, 08 thg 9
  một định thức
  10:00 GMT+10 08 thg 9, 2022
  một định thức
  10:00 GMT+10 08 thg 9, 2022
  một định thức
 • Lễ kỷ niệm thành lập các nhà truyền giáo thế tục Scalabrinian
  Lễ kỷ niệm thành lập các nhà truyền giáo thế tục Scalabrinian
  Th 2, 25 thg 7
  một định thức
  10:00 GMT+10 25 thg 7, 2022
  một định thức
  10:00 GMT+10 25 thg 7, 2022
  một định thức
  Một buổi sinh hoạt tại Việt Nam với các giáo sĩ thế tục và một buổi chia sẻ trực tuyến.
 • Sinh nhật Scalabrini (1839-2022)
  Sinh nhật Scalabrini (1839-2022)
  Th 6, 08 thg 7
  Trang quảng bá ơn gọi
  10:00 GMT+10 08 thg 7, 2022
  Trang quảng bá ơn gọi
  10:00 GMT+10 08 thg 7, 2022
  Trang quảng bá ơn gọi
  Một buổi hòa nhạc trực tuyến được chuẩn bị bởi các chủng sinh của Tỉnh Dòng chúng ta
 • Kỷ niệm 20 năm Scalabrinian hiện diện ở Indonesia (2002).
  Kỷ niệm 20 năm Scalabrinian hiện diện ở Indonesia (2002).
  Th 4, 29 thg 6
  một định thức
  08:00 GMT+10 29 thg 6, 2022
  một định thức
  08:00 GMT+10 29 thg 6, 2022
  một định thức
 • Tưởng Niệm Ngày giỗ Chân Phước Đấng Sáng Lập Gioan Baotixita Scalabrini (1905- 2022)
  Tưởng Niệm Ngày giỗ Chân Phước Đấng Sáng Lập Gioan Baotixita Scalabrini (1905- 2022)
  Th 4, 01 thg 6
  một định thức
  08:00 GMT+10 01 thg 6, 2022
  một định thức
  08:00 GMT+10 01 thg 6, 2022
  một định thức
  Lễ kỷ niệm giữa các dân tộc (với sự chuẩn bị chu đáo). Cũng là ngày kỷ niệm CS tại Đài Loan (1994).
 • Lễ tấn phong linh mục của Scalabrini
  Lễ tấn phong linh mục của Scalabrini
  Th 2, 30 thg 5
  một định thức
  10:00 GMT+10 30 thg 5, 2022
  một định thức
  10:00 GMT+10 30 thg 5, 2022
  một định thức
  Suy tư về Scalabrini với tư cách là một linh mục dựa trên lá thư của ông về chức tư tế và đời sống linh mục của ông.
 • tỉnh hội
  tỉnh hội
  Th 2, 25 thg 4
  một định thức
  10:00 GMT+10 25 thg 4, 2022 – 18:00 GMT+10 29 thg 4, 2022
  một định thức
  10:00 GMT+10 25 thg 4, 2022 – 18:00 GMT+10 29 thg 4, 2022
  một định thức
  Một phần của Hội đồng dành riêng cho việc đào tạo liên tục về Linh đạo của Scalabrini.
 • Lễ Tưởng Niệm - Scalabrini thành lập Hội Thánh Raffaele.
  Lễ Tưởng Niệm - Scalabrini thành lập Hội Thánh Raffaele.
  Th 3, 12 thg 4
  một định thức
  10:00 GMT+10 12 thg 4, 2022
  một định thức
  10:00 GMT+10 12 thg 4, 2022
  một định thức
  Một hoạt động / lễ kỷ niệm với các nhóm Giáo dân Scalabrinian trong Tỉnh dòng.
bottom of page