top of page
Scalabrini cover.png

Thánh John Baptist 

Scalabrini

Truy cập nhanh

1.png
6.png
5.png
2.png
7.png
8.png
9.png

TIN TỨC

Chưa có bài đăng nào được xuất bản bằng ngôn ngữ này
Khi có bài đăng mới, bạn sẽ thấy chúng ở đây.

Scalabrini mobile

1.png
montaje 01 bn-color (1).jpg

Chào mừng

NGƯỜI DI CƯ

Bảo vệ

​REFUGEES

Khuyến khích

THUYỀN VIÊN

Tích hợp

CÁC GIA ĐÌNH

Theo chúng tôi

Giữ liên lạc với chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi

  • Facebook Scalabrinians Australia Asia
  • Youtube Scalabrinians Australia Asia
  • Twitter
LOGOV WEB ersion with gradient background.png

Tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi

Untitled design (5).png

Sự hiện diện của chúng ta

Our Presence
bottom of page